Sv. Benedikt, opat – zaštitnik Europe

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Benedikt, opat – zaštitnik Europe
Blagdan

Čitanja: Izr 2, 1-9; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11; Mt 19, 27-29.

Klanjanje: Mačkovac.


Evanđelje dana (Mt 19, 27-29)

“Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti.”

U ono vrijeme: Petar upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«


Razmišljanje

Čovjek se voli pobrinuti da ono što u svom životu odabere, ono što slijedi, ima smisla i da mu donosi korist. Isusovo obećanje izrečeno učenicima uvjerava ih da neće biti na gubitku, nego će steći najveće bogatstvo, odnosno bit će baštinici Kraljevstva Božjeg. Ljudski gledano, ima dosta toga za čime bi mogli žaliti: napustili su svoje obiteljske domove, stalno su na putu, često im život nije siguran…. Istina je, izabrati Isusa i slijediti Ga traži od nas da iza sebe ostavimo ono što je grješno, što nas vodi u ropstvo umjesto da nas razvija i izgrađuje. Ako slijedimo Isusa, moramo naučiti gubiti da bismo stekli. Kada se obrazujemo, stječemo nove sposobnosti i vještine, moramo otkazati svoje vrijeme zabavi, razonodi i posvetiti ga učenju. Međutim, je li to nešto što nas ograničava? Ne, naprotiv, to nas razvija. Kada odabiremo Isusa, uvijek stječemo dobro! Gospodine, nauči me napuštati ono što je grješno i birati Tebe kako bih stekao Vječni Život. K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)