Utorak šesnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Mih 7, 14-15. 18-20; Ps 84, 2-4. 5-6. 7-8; Mt 12, 46-50.


Evanđelje dana (Mt 12, 46-50)

“Pruži ruku prema svojim učenicima i reče: »Evo majke moje i braće moje!«”

U ono vrijeme: Dok je Isus još govorio mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Onomu koji mu to javi on odgovori: »Tko je majka moja, tko li braća moja?« I pruži ruku prema svojim učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«


Razmišljanje

Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka. Isusov odgovor na konstataciju Njegovih učenika da Mu je došla obitelj, Majka i rođaci, i da Ga žele vidjeti, mogao bi nas šokirati. Međutim, ako pročitamo kontekst cijelog evanđeoskog odlomka, primjećujemo da su farizeji počeli gajiti mržnju prema Kristu. Uokolo počinju kolati razne priče o tome da je poludio. Čuvši ta mišljenja koja su kružila među ljudima, vidjevši reakciju naroda i buđenje farizejskog protivljenja Kristovu javnom nauku, njihovo protivljenje čudima i ozdravljenjima koja je učinio, Njegova se rodbina ponijela ljudski: oni su željeli zaštititi Isusa najbolje kako su znali i mogli. Međutim, Isus ne prihvaća takvu pomoć, pokazuje Svojoj obitelji, učenicima i nama koji danas slušamo ovu Riječ, drugačiji način rješavanja problema. Vršenje volje Očeve. Isusu ne treba ničije dobro mišljenje o Njemu, On se i ne obazire na ono što se o Njemu govori. Njegova misija je spasiti čovjeka. Tu Mu je misiju povjerio Otac. On će za nju platiti najvišu cijenu: proliti Svoju Krv. Ono što Isus želi jest da po Njegovoj misiji postanemo braća koja razmatraju i razaznaju Božju Riječ te, u svjetlu te Riječi, s radošću vrše Božju volju. Zahvaljujući Isusu, koji je Utemeljitelj i Glava Crkve, mogu stvoriti novu povezanost, dubok i prisan odnos s Gospodinom, ali i sa svima onima koji Boga ljube svim srcem. Vršeći Božju volju sa svojom braćom u Kristu uspostavljam duhovne odnose koji su jači od krvnih veza. Kao Kristov brat i učenik trebam se pouzdati u Boga kako bih, unatoč poteškoćama, apatiji i preprekama na koje ću naići u svome životu, ustrajao s Isusom. Na koji način njegujem svoj odnos s Gospodinom? Vodim li se Božjom Riječju u otkrivanju Božje volje? M. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)