Srijeda sedamnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Jr 15, 10. 16-21; Ps 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18; Mt 13, 44-46.


Evanđelje dana (Mt 13, 44-46)

“Proda sve što ima i kupi onu njivu.”

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.«
»Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.« Riječ Gospodnja.


Razmišljanje

U današnjoj prispodobi čujemo kako Isus govori o velikoj vrijednosti Kraljevstva Nebeskoga. Zapravo, stvarnost Božjeg Kraljevstva i želja da se u nj stigne trebala bi predstavljati najveću vrijednost za svakog vjernika. Vjerojatno je svatko od nas imao takvu fazu u svom kršćanskom životu, osobito u početnoj fazi obraćenja, u trenutcima prvog susreta s Gospodinom, divljenja zbog djela osobnog spasenja, u danima svoje prve revnosti, da se doista odnosio prema stvarnosti Božjeg Kraljevstva kao prema velikom blagu, kao prema najdragocjenijem biseru… Mnogi od nas su tada uprezali svu svoju snagu, ulagali cijeloga sebe u sve ono što je predstavljalo stvarnost Božjeg Kraljevstva. Mnogi od nas su u potpunosti posvetili svoj život tom Kraljevstvu. No, možda se na našem dragocjenom biseru s vremenom nakupila prašina i on se zaprljao, možda nije više tako sjajan i ne raduje oči, možda nam je to pronađeno blago s vremenom dosadilo pa smo ga pospremili negdje u dno ormara, a samim time je i naša revnost oslabjela, naša se radost umanjila, a naša predanost više nije onakva kao na početku… Međutim, vrijednost Božjega Kraljevstva trebala bi biti uvijek ista, trebala bi nam biti najvažnija stvar u životu, nešto čemu se neprestano posvećujemo žarom koji se ne gasi, predanošću koja ne jenjava… Stvarnost Božjeg Kraljevstva iziskuje našu potpunu posvećenost, žrtvovanje svega samo da ne izgubimo to Blago. Vrijedi se zapitati: kako stvari stoje s mojim žarom i predanošću danas? Nije li se to Blago uprljalo uslijed mog zanemarivanja? Da nisam pronašao kakva druga „blaga“ koja mi zaklanjaju ono najdragocjenije Blago? Isus na jednom drugom mjestu govori da će nam srce biti ondje gdje nam je blago. Gdje je tvoje srce, gdje je tvoja ljubav? Za koga i za što ti srce kuca? Koje je tvoje najdragocjenije blago danas? Čemu si najviše i najjače posvećen u svome životu? U Otkrivenju sv. Ivana, Isus prekorava crkvu u Efezu jer je odstupila od svoje prve ljubavi i poziva ju da se vrati svojoj prvotnoj revnosti. Isto vrijedi i za svakoga od nas. Svatko od nas treba obnavljati svoju ljubav, svoju revnost, svoju predanost u službi za Kraljevstvo Božje. D. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)