Petak osamnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Nah 2, 1. 3; 3. 1-3. 6-7; Ps Pnz 32, 35cd-36ab. 39abcd.41; Mt 16, 24-28.


Evanđelje dana (Mt 16, 24-28)

“Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život?”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
»Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.«


Razmišljanje

Isus ima velike zahtjeve prema Svojim učenicima. Ovi redci vrijede za sve učenike, ne samo za apostole. Vrijede također i za nas danas. Zanimljivo je primijetiti kako Isus nikoga ne sili. On samo potiče i poziva: Hoće li tko za mnom… Ako netko krene za Njim, počne Ga nasljedovati, onda to mora biti ozbiljno i u potpunosti. Ako se želim odazvati Njegovu pozivu, onda ću uzeti svoj križ i nasljedovati Isusa u svemu: životu, odnosima, ponašanju, riječima, u brizi za druge, umiranju samome sebi, u molitvi, u nošenju križa… U nasljedovanju Isusa ne mogu biti dvoličan, sjediti na dvije stolice, služiti dvama gospodarima, ne biti vjerodostojan kako u privatnom, tako i u javnom životu. Bog sve vidi i sve zna. On će me na kraju suditi ili nagraditi na temelju mojih djela tijekom zemaljskog života. Svaki kršćanin je Isusov učenik. Svatko od nas je pozvan nasljedovati Ga u svome životu. Na koji način to vršim? Pokušavam li za Boga „obaviti” sve što se od mene traži, a onda nazad svojim grijesima, grješnom načinu života? Odričem li se često svojih udobnosti, želja i planova kako bih bio ispružena Božja ruka i tako dopustio Bogu da djeluje na moje bližnje? Mrmljam li često na svoj križ života ili ga nosim s vjerom i ljubavlju? D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)