PREOBRAŽENJE GOSPODNJE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

PREOBRAŽENJE GOSPODNJE
Blagdan

Čitanja: Dn 7, 9-10. 13-14 ili 2 Pt 1, 16-19; Ps 96, 1-2. 5-6. 9; Lk 9, 28b-36.

Titular: Bučje – Preobraženje Gospodnje – svetkovina.


Evanđelje dana (Lk 9, 28b-36)

“Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni.”

U ono vrijeme: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.
I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.
Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.


Razmišljanje

Preobraženje Gospodnje jedno je od Otajstava svjetla koje razmatramo moleći Gospinu Krunicu. Ovaj je događaj trebao poslužiti kao duhovno svjetlo Isusovim učenicima koji su maločas od Njega čuli da će mnogo pretrpjeti, da će Ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbaciti, da će biti ubijen i treći dan uskrsnuti (usp. Lk 9, 22). Teško im je bilo prihvatiti tu istinu. Nisu razumjeli što znači to uskrsnuće, a Isusova najava o odbačenosti i smrti nije se slagala s njihovom predodžbom o Mesiji-Pobjedniku. Možda im je pred očima bila slika Sina Čovječjega iz Knjige Proroka Danijela, slika Mesije kojemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici, a vlast njegova vlast je vječna (usp. Dn 7, 14). Njima se činilo da je Isus upravo taj Spasitelj. Ta, svjedočili su velikim znamenjima koje je učinio: uskršavao od mrtvih, ozdravljao, izgonio demone. Njihov je Učitelj imao moć nad prirodom – ušutkao je oluju, činio je – primjerice – čuda umnažanja vina, kruha, ribe… Možda su neki od njih uz Njega povezivali i svoje nade u političko oslobođenje od rimskih okupatora. A tu sada slušaju najavu Njegova poraza, dok istina Njegova uskrsnuća baš i ne dopire do njih. U takvoj situaciji mora da su proživljavali unutarnju dramu i nesigurnost koja se ticala Isusa kao osobe i autentičnosti Njegova poslanja. Upravo u takvim okolnostima unutarnje krize učenika, Isus vodi sa Sobom u goru „tri stupa“ iz apostolskih redova, Petra, Jakova i Ivana, i preobražava se pred njima tijekom molitve. Oni su tako na trenutak mogli iskusiti Njegovu proslavljenu prisutnost, onu koja će postati trajna stvarnost nakon Njegova uskrsnuća. U tom viđenju pojavljuju se dva najveća autoriteta Starog Zavjeta. Prvi je Mojsije po kojem je Gospodin Bog izveo Svoj narod iz egipatskog ropstva, predao im Deset zapovijedi i temeljne zakone. Drugi je Ilija koji se smatra najvećim među prorocima. Mojsijev i Ilijin razgovor s Isusom o Njegovoj muci i smrti bio je potreban apostolima kao potvrda o istinitosti Isusova poslanja. To je potvrdio i Glas iz oblaka koji pripada samom Ocu Nebeskom: Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte! Ovo je iskustvo trebalo pomoći Isusovim učenicima u krizi koju su proživljavali i pripremiti ih za događaje Velikog Petka kako ne bi posumnjali u Učitelja. Današnji je blagdan prilika da Bogu zahvalimo za posebna iskustva Njegove prisutnosti u našem životu. Vrijedi se prisjetiti vlastitih „brda preobraženja“ i iskustava Božje blizine. On me i dalje želi snažiti u mojim krizama, neizvjesnostima i duhovnim bitkama. Poziva me sa Sobom na goru molitve, duhovnih vježbi, sabranosti, razmatranje Riječi, sudjelovanje u sakramentima, kako bih se, osnažen iskustvom Njegove preobražavajuće prisutnosti, mogao vratiti svome svagdanu i ispunjavati Božju volju u običnoj, sivoj svakodnevici. J. G.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)