Utorak dvadesetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Ez 28, 1-10; Ps Pnz 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 35cd-36ab; Mt 19, 23-30.

Titular: Virovitica – sv. Rok – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 19, 23-30)

“Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« A Isus upre u njih pogled pa im reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«
Tada Petar prihvati pa upita: »Evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče mu Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«
»A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«


Razmišljanje

Širi kontekst današnjeg evanđeoskog odlomka jest susret Isusa s jednim mladićem. Isus vidi da mladić živi ispravno, nastoji vršiti Zakon i živjeti po Božjim zapovijedima. Unatoč tome, on u svom srcu osjeća da mu nešto nedostaje. Taj nemir tjera ga da potraži Isusa, da u Njegovoj Riječi nađe uputu kako živjeti dalje, u budućnosti. No, kada dobije odgovor, ispostavlja se da taj mladić ipak ne može prihvatiti ovu uputu, da u tom trenutku nije spreman povjerovati Isusu. Isus ga poziva i govori mu da proda sve što posjeduje i pođe za Njim. Nažalost, mladić se okreće i odlazi tužan. Svoj govor iz današnjeg Evanđelja Isus nadovezuje na taj susret s mladićem i Svojim učenicima pojašnjava duhovnu situaciju ovog čovjeka. Čini to tako što im je ilustrira na primjeru vrata koja su se nalazila u jeruzalemskim zidinama, a zvala su se Iglene uši. Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Da bi natovarena deva ušla u Jeruzalem kroz ova vrata, trebalo joj je ukloniti sav teret s leđa. Jednako tako je teško bogatom čovjeku ući u Kraljevstvo. Bogataš vrlo često vidi sreću u onome što posjeduje. To ga bogatstvo počinje zaposjedati i zasljepljivati, izazivajući u njemu stalno nove želje, osjećaj da nije dovoljno i glad da stekne sve više i više. To u njemu pobuđuje nemir, tjeskobu, strah da mu netko ne bi naudio, pokrao ga; otuda nam stalno novi sustavi osiguranja. Ova neprestana „utrka štakora“ vodi do toga da čovjek zaboravlja – tko je moj Bog? Koja je svrha mog boravka na ovoj zemlji? Bogatstvo zauzima mjesto koje pripada Bogu. Isus također odgovara Petru na njegovo nezrelo i plitko pitanje te mu objašnjava da je nagrada za učenika pripremljena na Nebu. Ovo pitanje spasenja aktualno je i za nas danas. Naš život: ono što je lijepo u našim očima i naša pripadnost Crkvi nije dovoljna. Nije dovoljno ni bogatstvo. Isus nas danas poziva na najljepšu avanturu našeg života – da Mu iznova povjerujemo i pouzdamo se u Njega. Iz tog pouzdanja i predanja samoga sebe Bogu rađa se živa veza s Gospodinom, zahvaljujući kojoj, u toj avanturi, možemo prevladavati sva poniženja, bolesti i nedaće. Isus je taj koji me spašava i želi da Mu vjerujem. Što me sprječava da se još danas u potpunosti predam Bogu? Želim li biti spašen? M. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)