Sv. Bartol Apostol

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Bartol Apostol
Blagdan

Čitanja: Otk 21, 9b-14; Ps 144, 10-11. 12-13ab. 17-18; Iv 1, 45-51.

Titular: Dežanovac – sv. Bartol Apostol – svetkovina.

Klanjanje: Feričanci.


Evanđelje dana (Iv 1, 45-51)

“Evo istinitog Izraelca, u kome nema prijevare!”

U ono vrijeme: Filip nađe Natanaela i javi mu: »Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« Reče mu Natanael: »Iz Nazareta da može biti što dobro?« Kaže mu Filip: »Dođi i vidi.« Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«


Razmišljanje

Današnje Evanđelje započinje dijalogom između Filipa i Natanaela. Filip je susreo Isusa i očito Ga prepoznao kao Mesiju i povjerovao u Njega. No, nije na tome stao. Njegov sljedeći korak je da to svoje osvjedočenje prenese na druge, u ovom slučaju na Natanaela. Natanaelu je teško povjerovati da se uistinu radi o Mesiji, Onome koji je naviješten po prorocima i cijeli ga izraelski narod očekuje kao izbavitelja i zato sumnjičavo ispituje… Filip čini jednu stvar u kojoj se krije i važna poruka za mene i tebe. Vidimo da se Filip, pošto je otkrio Mesiju, nije zadovoljio samo svojim susretom s Njim; on želi i druge dovesti k Isusu. U ovakvu Filipovu djelovanju krije se i pokazana nam je metoda naviještanja Evanđelja tj. evangelizacije koja je aktualna i danas. Ako nekome želimo navijestiti da je Isus Bog, važno je da Ga prije svega sami susretnemo i upoznamo; jer govoriti o nekome koga osobno ne poznajemo ili ga nismo susreli, nema previše smisla. Isusova reakcija na Natanaelov dolazak uklonila je svaku sumnju iz Natanaelova stava prema nekome tko dolazi iz Nazareta. Bilo je dovoljno da mu Isus da do znanja da ga poznaje i da zna što se događalo pod smokvom: očito je riječ o nekoj tajni Natanaelova bića po čemu se Natanael uvjerio da se radi o Onome koga su navijestili proroci – o Mesiji. S. H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)