Petak dvadeset i prvog tjedna kroz godinu

Peter von Cornelius: Mudre i lude djevice, 1813.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: 1 Kor 1, 17-25; Ps 32, 1-2. 4-5. 10ab-11; Mt 25, 1-13.


Evanđelje dana (Mt 25, 1-13)

“Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.«
»Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’
»Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista, kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«


Razmišljanje

Ova parabola prikazana je kao svadbena gozba u kojoj je Isus glavna osoba, Zaručnik i deset djevica koje su slika Crkve, zajednice vjernika, koja ide u susret Zaručniku. Slika zaruka je često prisutna u Starom Zavjetu. S druge strane prikazana je kao očitovanje Božjega kraljevstva i poziv na obraćenje srca kao trajan proces jer ne znamo kada će uslijediti Božji poziv. Djevice predstavljaju život svakoga od nas, ovisno za koju smo se stranu opredijelili. Svatko je primio sposobnosti koje treba razvijati i rasti u vjernosti Bogu. Svjetiljka je znak vjere koja bdije, a ulje znak gostoprimstva i mesijanski znak pomazanja. Također označava djela pravednosti i nadasve ustrajnosti. Nije dosta biti pozvan na svadbu, već je potrebno mudro se pripremati za slavlje skupljajući radom ulje za svjetiljku. Kraljevstvo Božje je predstavljeno u slici deset djevica koje čekaju Zaručnika. Pet ih je mudrih, a pet ludih. Iz ove parabole uzmimo nekoliko pouka: budimo mudre djevice koje razmišljaju o životu, traže savjete od iskusnih prije nego nešto rade. Mudrost razmišljanja je plod strpljivosti, a ne brzih poteza i zaključaka. Mudar je onaj tko ne dopušta da ga vode samo osjećaji, već traži kako što plodnije živjeti darovani život. Mudar čovjek koristi ulje tako što ga pretvara u djela ljubavi, pravednosti i velikodušnog služenja – potrebno je svoje dane ispuniti dobrotom prema bližnjima. Ulje koje natapa moj život čini me osjetljivijim za potrebe onih koji sa mnom žive. Ulje radosti daje sigurnost djelovanja meni i mojim bližnjima. Važno je znati bdjeti i to ustrajno da u trenutku dolaska Isusova ne budemo nepripravni. Bdjeti nije uvijek lako, ali nam je svima potrebno želimo li ući u radost Neba koja nam je ponuđena i pripravljena. Ulje kojim podržavam svjetiljku svoga života trebam hraniti molitvom, šutnjom i vjerničkim svjedočenjem svaki dan iznova. Bdijenje nam je potrebno da bi naše svjetiljke uvijek gorjele vjernošću koja će nas dovesti u mjesto gdje je pripravljeno puno stanova punih trajne svjetlosti. Bdjeti, imati ulja, paliti svjetiljku to nam je zadatak sve do dolaska Zaručnika koji nikad ne kasni. Neka nas prati i čuva Božja mudrost. M. Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)