Četvrtak dvadeset i drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: 1 Kor 3, 18-23; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lk 5, 1-11.

Klanjanje: Daruvar – sv. Antun Padovanski.


Evanđelje dana (Lk 5, 1-11)

“Oni ostaviše sve i pođoše za njim.”

U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i baci mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!«
Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.


Razmišljanje

Oko Isusa se skuplja veliko mnoštvo ljudi kako bi Ga slušali. Evanđelist Luka povezuje ova tri događaja u jednu cjelinu: konstantno Isusovo poučavanje, čudesni ribolov i poziv Šimunu Petru. Sve to dogodilo se na Isusovu Riječ koju On naviješta velikom snagom. Mnoštvo hrli k Isusu da se nahrani Njegovom Riječju, da bi Ga slušali. Čudesni ribolov događa se na Njegovu Riječ, Petar i njegovi prijatelji ostavljaju sve i polaze za Njim. Kada otkriva i uviđa moć Isusove Riječi, nakon doživljaja ovog čuda u ribolovu, Šimun moli Isusa da ode od njega jer se osjeća slabim i grješnim. Teško je sve to shvatiti ljudskim razumom, njegovo je srce još uvijek zatvoreno i uplašeno. Isus dotiče njegovo srce Svojom Riječju koja ima iscjeliteljsku moć, koja se pretvara u poziv da krene za Njim, da postane ribar ljudi. Iako Šimun Petar uviđa svoju slabost i svoju grješnost, povjerovao je Isusu i ne samo da pristaje ponovno baciti svoje mreže, već ostavlja sve kako bi sada bio s Isusom. Zastani malo i razmisli – jesi li već otkrio tu moć Isusove Riječi, jesi li spreman – protivno ljudskoj logici i kalkulaciji – izvesti na pučinu i na Njegovu Riječ baciti mreže? Razmisli kako izgleda tvoje povjerenje u Isusa i Njegovu Riječ u kojoj je sadržan i poziv upućen tebi – da postaneš ribar ljudi. Možda će to zahtijevati da ostaviš nešto što ti oduzima puno vremena – televiziju, kompjutor, internet – kako bi to vrijeme mogao posvetiti ljudima u potrebi i podijeliti s njima svoju vjeru kao što se dijeli kruh. Z. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)