Utorak dvadeset i trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 1 Kor 6, 1-11; Ps 149, 1-2. 3-4. 5. 6a i 9b; Lk 6, 12-19.

Obljetnica posvete crkve: Stražeman.


Evanđelje dana (Lk 6, 12-19)

“Provede noć moleći se pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.”

U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanog Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.
Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koje su mučili nečisti dusi. Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.


Razmišljanje

Imam li takvo iskustvo molitve, iskustvo u kojem se penjem na planinu da provedem na njoj cijelu noć? Molitva počinje u čovjekovoj nutrini, kao u duši djeteta, u dubokom prostoru ličnosti. U molitvi sudjeluje čovjek čitavim svojim bićem, bez ikakvih kalkulacija, otvoren Božjoj Riječi. Dok se penje na goru, Isus se sprema uskladiti s glasom Duha Svetoga koji će Mu pomoći da odabere učenike – one koji će moći izvršiti poslanje koje im je povjereno. Isus se ne umara i ne obeshrabruje u Svojoj molitvi. Ne ide prečacima. On ne bježi u druge stvari, npr. k bolesnima, kojih je bilo mnogo i trebalo im je pomoći da budu ozdravljeni ili da im se donese olakšanje u njihovoj patnji. Isus velikodušno nudi Bogu vrijeme za molitvu. Molitva od Isusa zahtijeva velik napor i borbu, sve do posljednjeg daha. Isus koji je ustrajan u molitvi uči nas da se trebamo moliti te kako ne podleći rutini, dosadi i bezvoljnosti. Kako izgleda moja molitva? U kakvoj molitvi žanjem duhovne plodove, mijenja li moja molitva moj stav, moje izbore? Je li molitva koju upućujem Nebu izraz ljubavi? M. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)