Caritas predstavio projekt „Pro vita et familia“

U srijedu 7. rujna u sjedištu Caritasa Požeške biskupije održana je tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen projekt „Pro vita et familia“ koji financira Fond europske pomoći za najpotrebitije – FEAD, a provodi ga biskupijski caritas u suradnji s volonterima na dekanatskim i župnim razinama. Cilj je ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem pomoći samcima i obiteljima koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.