Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa

Philippe de Champaigne, Rođenje Djevice Marije, 17. st.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa
Blagdan

Čitanja: čitanja (vl.): Mih 5, 1-4a ili Rim 8, 28-30; Ps 12, 6ab. 6cd; Mt 1, 1-16. 18-23 ili kraće Mt 1, 18-23.

Titular: Kutjevo, Podravska Moslavina – Rođenje BDM – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 1, 1-16. 18-23)

“Što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.”

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine, Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Evo, Djevica će začeti i roditi sina
i nadjenut će mu se ime Emanuel —
što znači: S nama Bog.


Razmišljanje

Na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije čitamo Evanđelje o Isusovu rođenju – o Njegovu rodoslovlju i okolnostima koje su pogodile Svetu Obitelj. O Josipovoj pravednosti i poštenju, Marijinoj iskrenosti i čistoći. Današnje Evanđelje pokazuje na Isusove pretke i Njegovo kraljevsko podrijetlo – iz roda Davidova, roda Abrahamova. Čitamo o Josipu koji u snu od anđela prima zapovijed da sudjeluje u tim Božanskim naumima i nakanama vezanima uz Mariju i sebe. Ujedno je to realizacija i ostvarenje onoga što je Bog najavio po Svojim prorocima. Otkrivanje, ulazak i ostvarivanje Božjih nauma sa svakim od nas ujedno čini od našeg života sredinu i prostor u kojem se rađa Bog. Kao što je Marija, izgovarajući svoj „Da!“ Arkanđelu Gabrijelu, ušla na put ostvarenja Božjih planova za cijelo čovječanstvo, tako i mi također možemo izreći svoj „Da!“ Bogu svaki dan, kako bismo kročili tim putem na kojem nas Bog stalno prati. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)