Ponedjeljak dvadeset i četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17; Lk 7, 1-10.

Titular: Nova Kapela – Blažena Djevica Marija – svetkovina.

Klanjanje: Čaglin.


Evanđelje dana (Lk 7, 1-10)

“Ni u Izraelu tolike vjere na nađoh.”

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.«
Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego — reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ — i ode, drugomu: ‘Dođi!’ — i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to!’ — i učini.«
Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.


Razmišljanje

Kada se samo prisjetimo koliko je često Isus bio distanciran i rezerviran u kontaktu s poganima, začuđuje nas brzina kojom daje odgovor ovom Rimljaninu. Ekonomski argument koji su Mu iznijeli starješine nije bio relevantan za Učitelja iz Nazareta. Zahtjev Njemu nepoznate osobe mijenja Njegove planove. Teško nam je otkriti čime se vodio. To je važan zaključak koji možemo izvući iz ove situacije: mi ne možemo „dešifrirati“ Boga. On djeluje na nepredvidljiv način. Mi bismo htjeli uhvatiti nekakav uzorak, pronaći algoritam, ali to je – nemoguće. Moramo se pomiriti s tim da svi naši zahtjevi neće biti uslišani. Teško nam je to prihvatiti. Iz evanđeoskog odlomka jasno je da je bit u vjeri. Vjera nam je potrebna kako bi se moglo dogoditi čudo. Mada i to još uvijek ne jamči ispunjenje naših zahtjeva jer Gospodin ne djeluje automatski. Vjera je potrebna kako bismo prihvatili Božju intervenciju, a još više kada te intervencije nema. Gospode, daj mi bezuvjetnu vjeru da prihvatim Tvoju volju, kakva god ona bila. Ł. T.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)