Sv. Matej Apostol i Evanđelist

Caravaggio, Pozivanje Svetog Mateja, 1596./1600.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Matej Apostol i Evanđelist
Blagdan

Čitanja: Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 18, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13.

Titular: Mačkovac – sv. Matej Apostol – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 9, 9-13)

“Pođi za mnom! On usta i pođe za njim.”

U ono vrijeme: Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.
Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«
A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«


Razmišljanje

Riječ carinik za pobožnog Židova znači grješnik. Zbog toga farizeji i pitaju: Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Isusov odgovor govori o Njegovu poslanju i naglašava smisao Njegova dolaska: nije došao radi zdravih, nego poradi bolesnih, dakle grješnika. Isus ih želi dovesti do pokajanja, dakle da osvijeste sebi pogubnost grijeha. Bogobojazni Izraelac se ne druži s grješnicima, a Isus ih traži, potiče na obraćenje, čak poziva u krug Svojih učenika. Tu je zadaću ostavio i Svojoj Crkvi. Crkva treba ići u one sredine koje su najpotrebnije milosti milosrđa koja povezuje i tražiti one koji su se izgubili. Koliko i kako sam povezan s onima koji su napustili Crkvu ili su s Njom u lošem odnosu? B. W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)