Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj

Caravaggio: Sv. Jeronim, 1606.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: Job 38, 1, 12-21; 40, 3-5; Ps 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab; Lk 10, 13-16.

Klanjanje: Vrbova.


Evanđelje dana (Lk 10, 13-16)

“Tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.”

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.
I ti, Kafarnaume!
Zar ćeš se do neba uzvisiti?
Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.
Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.«


Razmišljanje

Pred nama je jedan od onih odlomaka iz Evanđelja koje baš ne slušamo rado, odlomak u kojem Isus upozorava i prijeti. Isus opominje gradove u kojima je učinio velike stvari, a njihovi žitelji se i dalje nisu obratili, i dalje žive po svome, a ne po Božjemu. Ne znamo točno o čemu se konkretno radilo u tim gradovima, ali vidimo da Isus naglašava kao da su neka mjesta, tj. žitelji tih mjesta, primili više milosti, a kao da je opet bilo uzalud. U ovim događajima i u ovom Isusovu upozorenju krije se poruka i za mene i za tebe. Koliko smo Božjih upozorenja primili u životu preko Njegove Riječi, različitih životnih događaja ili drugih ljudi, a koliko živimo svjesni toga? Ili mislimo da je drugima lakše nego nama, da su oni primili više od nas, da im je Bog naklonjeniji nego nama? Nikad ne možemo do kraja znati kako je u koži drugoga čovjeka tj. kako je „hodati u njegovim cipelama”. Za nas je najvažnije da radimo na svome obraćenju ne uspoređujući se previše s drugima. Bog je meni dao moj put, a tebi tvoj; meni je dao određene darove, talente i vrijeme, a tebi tvoje. Za sve što smo primili položit ćemo račun – to je sigurno. Važno je živjeti svjesno te darovanosti, ali i odgovornosti za svoj život. S. H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)