Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica – zaštitnica požeške Katedrale i grada Požege

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica – zaštitnica požeške Katedrale i grada Požege
Spomendan

Čitanja: Ef 1, 15-23; Ps 8, 2-3a. 4-5. 6-7; Lk 12, 8-12.

U Katedrali i gradu Požegi: Mudr 7, 7-14; Ps 84, 2-5. 11-13; Rim 8, 22-27; Iv 7, 14-18. 37-39a ili Iv 4, 5-15a.

Titular: Požega – Katedrala sv. Terezije Avilske, Suhopolje – svetkovina.


Evanđelje dana (Lk 12, 8-12)

“Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.«
»I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.«
»Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći! Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.«


Razmišljanje

Ovo su Isusove riječi o kojima danas promišljamo, a posebno: Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. (Lk 12, 8) Takvima Isus daje i Svoga Duha. Vrijeme i svijet u kojemu živimo treba više nego ikada svjedoke. Odluka nije laka i jednostavna, potrebno je često ići protiv struja ovoga svijeta i načina ovo svjetovnog razmišljanja i djelovanja. Onome koji govori protiv Sina Čovječjeg bit će oprošteno, ali ne i onome koji govori protiv Duha Svetoga. Zato nam je potreban Duh Sveti koji će nas u određenim situacijama hrabriti, voditi, savjetovati… Ne surađivati s Duhom Svetim znači prezirati Njegove darove. Imamo li Božjeg Duha u sebi? Dozvoljavam li da me taj Duh vodi, jesam li Mu otvoren? Hram sam Duha Svetoga – vjerujem li u to? M. Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)