Sv. Ivan Pavao II., papa – utemeljitelj Požeške biskupije

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Ivan Pavao II., papa – utemeljitelj Požeške biskupije
Blagdan

Čitanja: Ef 4, 7-16; Ps 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Lk 13, 1-9.


Evanđelje dana (Lk 13, 1-9)

“Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti.”

U ono vrijeme dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: »Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.«
Nato im pripovjedi ovu prispodobu: »Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe pa reče vinogradaru: ‘Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?’ A on mu odgovori: ‘Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.’«


Razmišljanje

Nitko od nas ne zna koliko će dugo živjeti. Nitko od nas ne zna na koji će način prijeći iz ovoga života u Vječnost. Zato nas ovi redci podsjećaju na prolaznost života i potrebu obraćenja. Kao što su u Isusovo vrijeme ljudi mislili kako stradavaju samo najgrešniji među njima, tako razmišljaju i ljudi današnjice. Kao što su tada ljudi mislili kako Bog hitro i svom silinom kažnjava najtvrdokornije grješnike, tako razmišljaju i ljudi današnjice. Upravo iz ovih redaka možemo iščitati Božju strpljivost. Gospodin nas poziva na obraćenje, na promjenu života, na okretanje Bogu u potpunosti: svim srcem. Ne želi da ostanemo kao ova neplodna smokva koja će na kraju biti bačena u oganj. On se brine za nas. On nas njeguje. On čeka da mu barem malo otvorimo vrata svoga srca kako bi On ušao u njega i donio potrebne milosti. Bog svakome daje priliku za pokajanje i obraćenje – svakog dana i svakog trenutka! On je zato došao na svijet, trpio, umro i uskrsnuo – da se svi spase! D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)