Sv. Dimitrije, đakon i mučenik

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Dimitrije, đakon i mučenik
Spomendan

Čitanja: Ef 6, 1-9; Ps 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14; Lk 13, 22-30.


Evanđelje dana (Lk 13, 22-30)

“Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.”

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju?« A on im reče:
»Borite se da uđete na uska vrata
jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu,
ali neće moći.
Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata,
a vi stojeći vani
počnete kucati na vrata:
‘Gospodine, otvori nam!’,
on će vam odgovoriti:
‘Ne znam vas odakle ste!’
Tada ćete početi govoriti:
‘Pa mi smo s tobom jeli i pili,
po našim si trgovima naučavao!’
A on će vam reći:
‘Kažem vam: ne znam odakle ste.
Odstupite od mene, svi zlotvori!’
Ondje će biti plač i škrgut zubi
kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova
i sve proroke u kraljevstvu Božjem,
a sebe vani, izbačene.
I doći će s istoka i zapada,
sa sjevera i juga
i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Evo, ima posljednjih koji će biti prvi,
ima i prvih koji će biti posljednji.«


Razmišljanje

Čovjek je oduvijek tražio sigurnost, izbjegavao rizike i htio imati sve pod kontrolom. Primjerice, danas praktički nema ni jedne institucije koja ne bi bila povezana s nekom zaštitarskom agencijom. U životu tražimo sigurnost i izbjegavamo opasnosti što ponekad i u određenim slučajevima prelazi u opsesiju. Nakon ove tvrdnje netko bi mogao upitati: a što jamči Život Vječni, što je to što ga garantira? I u Isusovo vrijeme ljudi su tražili takvu sigurnost i takvu garanciju. Isus se tome ne protivi, ali je vrlo jasan u onome što govori: …borite se da uđete na uska vrata, a to znači trudite se i težite za tim, jer nije lako spasiti se i postići Vječni Život. Tajna pronalaska mira i sigurnosti nalazi se u Isusu Kristu i Njegovoj Riječi koja je odgovor na pitanje koje Mu je postavljeno u današnjem Evanđelju: Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju? Evo Kristova odgovora: Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće! (Mk 10, 27) Tajna se krije u našoj vjeri. Naše spasenje je dar za koji trebamo neprestance i s vjerom moliti Boga. Nedvojbeno je da je ono ovisno i o našim djelima, ali je nadasve Božji dar i milost. Stoga, neka nas ne umaraju neprestani napori činiti dobro, biti budan i na oprezu, moliti se jer u trenutku kada se tome najmanje nadamo – doći će naš čas. K. K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)