SVI SVETI

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SVI SVETI
Svetkovina

Čitanja: Otk 7, 2-4. 9-14; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; 1 Iv 3, 1-3; Mt 5, 1-12a.

Titular: Požeške Sesvete – Svi sveti – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 5, 1-12a)

“Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.”

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«


Razmišljanje

Čovjek od samih svojih početaka nosi u svome srcu želju za Bogom. Predstavlja Ga sebi na različite načine, onako već kako Ga zamišlja, želeći imati „nadomjestak“ Njegove prisutnosti. Čovjek čezne za Bogom i želi Ga vidjeti. Jednom će u Nebu svi spašeni gledati Boga licem u lice. Teologija naučava da će to biti „blaženo gledanje“ jer je Bog toliko lijep i divan da će motrenje Boga utažiti sve ljudske želje. Sveti Pavao piše: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube… Danas u Crkvi slavimo svetkovinu Svih Svetih, dakle svih spašenih, onih koji su već s Bogom i raduju se vječnom gledanju Njegova Lica. A mi koji smo u ovoj „dolini suza”, zar moramo čekati sve do blažene Vječnosti da bismo mogli gledati Boga? Zapravo ne. Isus ne govori da se mi „moramo strpjeti“, nego da oni koji su čista srca, koji su blaženi, Boga gledaju već ovdje na zemlji. U njihovu srcu nema ništa što bi im zaklanjalo Boga. Oni su poput djece, vide Boga već ovdje na zemlji. Dragi Brate, Sestro, želiš li već sada gledati Boga? Postoji li nešto/netko što/tko Ti Ga zaklanja?

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)