Sv. Karlo Boromejski, biskup

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Karlo Boromejski, biskup
Spomendan

Čitanja: Fil 3, 17 – 4, 1; Ps 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Lk 16, 1-8.

Klanjanje: Bebrina.


Evanđelje dana (Lk 16, 1-8)

“Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.”

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’«
»I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’«
»I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.«


Razmišljanje

Zar je moguće da Isus hvali nepoštenje i nepravdu!? Ne, nego hvali snalažljivost ovog upravitelja. Jer se u Starom Zavjetu ova riječ često upotrebljava da bi se označila svaka umješnost, poštena i nepoštena. Ovaj nepravedni upravitelj se snašao i spasio svoj obraz. Htio je prvotno time zadobiti naklonost onih s kojima je poslovao da ga i oni ne bi odbacili jer je rekao: Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave. Svima koji su imali dugovanja prema tome gospodaru, pomogao je da spasi i njih i sebe. To je također, na neki način, čin milosrđa. Tako su snalažljiviji sinovi ovoga svijeta negoli sinovi svjetlosti. Sinovi ovoga svijeta su oni koji priznaju samo vidljivi svijet i rade samo za njega. Možemo reći, oni koji su se potpuno posvetili onome svjetovnome, a za ono Božje ne mare. Sinovi svjetlosti su oni koji su dobili Božje svjetlo, oni koji su Božji i brinu se za ono što je Božje – dakle, kršćani. Dakle, Isus hvali snalažljivost. Dobro je biti snalažljiv – ali, naravno, u onome što je dobro. Kao kršćani živimo u ovome svijetu i dio smo ovoga svijeta – ali ne možemo u svemu biti isti kao sinovi ovoga svijeta. Sinovi smo Božji po Njegovom Sinu – po daru krštenja. Zato, djelujmo kao sinovi Božji! Živimo kao sinovi svjetlosti Božje! Naša djela i riječi govore čiji smo, kome pripadamo, tko je naš gospodar (Bog ili ovaj svijet?), kome služimo… Neka po našem načinu života drugi prepoznaju da smo zaista Božji, Kristovi! D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)