Ponedjeljak trideset i drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Tit 1, 1-9; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lk 17, 1-6.


Evanđelje dana (Lk 17, 1-6)

“Ako ti se i sedam puta na dan obrati govoreći: »Žao mi je!«, oprosti mu!”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze; je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih. Čuvajte se!«
»Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu. Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: ‘Žao mi je!’, oprosti mu.«
Apostoli zamole Gospodina: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«


Razmišljanje

Današnji evanđeoski odlomak je višeslojan i govori o nekoliko tema. Prva tema koju Isus otvara jest sablazan. Ovo je zahtjevna i nezgodna tema. Sablazan je užasan grijeh. Svjesni, s predumišljajem počinjeni grijesi sablazni, razaraju mnoge živote. Druga tema je oprost. Tek ovo je komplicirana tema! Nije lako opraštati i primati oproštenje, ali to je preduvjet za ulazak u iskustvo Božje blizine. Posljednja tema je vjera. Ona je temelj cjelokupnoga kršćanskog života. Bez vjere teško je govoriti o pravednosti i oprostu. Vjera čovjeku omogućava da slijedi Isusa i evanđeoski preobražava svijet oko sebe. Gospodine, daj mi vjeru poput gorušičina zrna, da budem dobar primjer drugima, pronosim poruku oproštenja i pokoravam se Tvojoj volji! K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)