Utorak trideset i drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Tit 2, 1-8. 11-14; Ps 36, 3-4. 18 i 23. 27 i 29; Lk 17, 7-10.


Evanđelje dana (Lk 17, 7-10)

“Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!”

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru koji se vrati s polja: ‘Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ‘Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ‘Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«


Razmišljanje

Gospodin nam povjerava različite dužnosti, zadatke koje trebamo izvršiti. Istina, pred svima nama stoji mnoštvo dužnosti, očekuje se od nas da ih živimo, da budu izvršene, obavljene, zadovoljene. Učinivši što nam je zapovjeđeno, trebamo reći da smo beskorisni sluge koji nisu učinili ništa više nego izvršili svoju dužnost. U duhu poniznosti sluga treba biti pažljiv i uvijek spremno izvršiti ono što od njega gospodar očekuje i traži. Zašto je Isusu stalo da Njegovi učenici usvoje taj stav? Zato što će tek tada biti spremni prihvatiti sve što Bog traži. Isus govori o slugama i o onome što gospodar može očekivati od sluge – to je prije svega skromnost i poniznost. M. Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)