Posveta Lateranske bazilike

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Posveta Lateranske bazilike
Blagdan

Čitanja: Ez 47, 1-2. 8-9. 12 ili 1 Kor 3, 9c-11. 16-17; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9; Iv 2, 13-22.


Evanđelje dana (Iv 2, 13-22)

“Govorio je o hramu svoga tijela.”

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užetâ te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku!« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.


Razmišljanje

Starozavjetni prorok Zaharija nagovijestio je čišćenje Hrama od trgovaca u Mesijino vrijeme. Isus Svojim djelima to proročanstvo ostvaruje. Čišćenje Hrama je, dakle, jedan od mnogih znakova koji upućuje na to da je Isus onaj očekivani Mesija. U ovome čišćenju Hrama može se vidjeti Isusova briga za „Dom molitve”, briga za što bolji susret čovjeka s Bogom u sakralnom prostoru. U ono vrijeme su životinje bile nužne kod prinošenja žrtava u Hramu, a da bi ih kupili, Židovi koji su dolazili s različitih strana svijeta, morali su upotrijebiti novac; no sva ta gužva i trgovina ometale su istinski susret s Bogom. Kada Isus govori o rušenju Hrama, misli ne samo na dvorište Hrama u kojem se molilo, susretalo, vodilo vjerske rasprave i drugo, nego na samo srce Hrama, Svetinju Nad Svetinjama, u kojem je – kako se vjerovalo – sam Bog bio prisutan. Ovo najsvetije mjesto Hrama jest Isusovo Tijelo. Upotrijebljena u ovom odlomku iz Evanđelja, riječ „tijelo” ne označava ništa drugo doli Tijelo raspetoga i uskrslog Isusa. Studeni Ova je riječ ponovno upotrijebljena tek nakon opisa Kristove muke kada Josip iz Arimateje polaže Isusovo Tijelo u grob, zatim kada Marija Magdalena dolazi do groba i ne nalazi u grobu Isusova Tijela (usp. Iv 19, 12), nego na mjestu tijela nalaze se dvojica anđela (usp. Iv 20, 12), koji su poslani da posreduju u susretu između Boga i čovjeka. Odmah iza toga uslijedit će susret sa Živim Gospodinom. Tako je razvaljeni hram Isusova Tijela ponovno podignut. Apostol Toma će dotaknuti taj Hram Tijela i rane raspetoga i uskrsloga Krista. Gospodine Isuse, pomozi mi da moj susret s Tobom u molitvi bude što kvalitetniji i bolji. Odstrani iz moga srca svaku okorjelost kako bih Te mogao primiti u svoj život. Zajedno s apostolom Tomom ispovijedam: Gospodin moj i Bog moj. U duhu dodirujem Tvoje svete rane i zahvaljujem što se po Tebi, s Tobom i u Tebi mogu susresti s Bogom. B. W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)