Utorak trideset i trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Otk 3, 1-6. 14-22; Ps 14, 2-3a. 3bc-4. 5; Lk 19, 1-10.

Obljetnica posvete crkve: Požega – sv. Lovro.

Klanjanje: Špišić Bukovica.


Evanđelje dana (Lk 19, 1-10)

“Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.”

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakeja. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska rasta. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«


Razmišljanje

Današnje nam Evanđelje stavlja pred oči lik Zakeja, nadcarinika, bogatog čovjeka kojega je ondašnji svijet, zbog posla kojim se bavio, prezirao. U grad u kojem Zakej živi, upravo dolazi Isus – Čovjek o kojem su tada svi pričali. Zakej Ga je htio vidjeti, no budući da je bilo mnoštvo i velikih i malih, netko mu je sigurno zaklanjao Isusa pa je odlučio popeti se na drvo da Ga bolje vidi. Nije se uopće nadao da će ga Učitelj primijetiti, da će poželjeti biti gost u njegovoj kući i da će mu se život potpuno promijeniti. Mnogi su zamjerili Isusu što je, i to ne prvi put, otišao u kuću grješnika. Međutim, ispostavilo se da je Zakej daleko otvoreniji za Radosnu Vijest od onih koji su ga smatrali grješnikom. Stao je pred Gospodina i rekao: Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko. Ovu iskrenost i dobrotu Isus je nagradio pohvalom: Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno! Isus priznaje da je Zakej sin Abrahamov. Ta se tvrdnja nije sviđala farizejima jer su smatrali da su samo oni djeca Abrahamova i da će samim time biti opravdani. Što nas uči carinik Zakej iz Jerihona? Da učinimo sve, bez obzira na posljedice, da bi nas Isus vidio, da bi nas mogao pronaći. A mi moramo pozvati i ugostiti Isusa. D. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)