Sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter i drugovi mučenici

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter i drugovi mučenici
Svagdan

Čitanja: Otk, 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 99, 1b-2. 3. 4. 5; Lk 21, 20-28.


Evanđelje dana (Lk 21, 20-28)

“Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena poganâ.”

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:
»Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem,
tada znajte:
približilo se njegovo opustošenje.
Koji se tada zateknu u Judeji,
neka bježe u gore;
a koji u Gradu,
neka ga napuste;
koji pak po poljima,
neka se u nj ne vraćaju
jer to su dani odmazde,
da se ispuni sve što je pisano.«
»Jao trudnicama i dojiljama u one dane
jer bit će jad velik na zemlji
i gnjev nad ovim narodom.
Padat će od oštrice mača,
odvodit će ih kao roblje po svim narodima.
I Jeruzalem će gaziti pogani
sve dok se ne navrše vremena poganâ.«
»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama,
a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ
zbog huke mora i valovlja.
Izdisat će ljudi
od straha i iščekivanja onoga
što prijeti svijetu.
Doista, sile će se nebeske poljuljati.
Tada će ugledati
Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku
s velikom moći i slavom.
Kad se sve to stane zbivati,
uspravite se i podignite glave
jer se približuje vaše otkupljenje.«


Razmišljanje

Kraj svijeta je blizu, ali nitko ne zna kada i u koji dan! Kako i kada će se to dogoditi, nije važno! Važno je biti spreman! Treba li zbog toga tugovati i plakati? Ne, jer se, kako kaže Isuse: približuje vaše otkupljenje. Ne treba se žalostiti jer sve propada: moja kuća, moja polja, moj posao, moja tehnologija, strojevi… Nego upravo suprotno: treba se radovati. To je već odavno nagoviješteno u Svetom Pismu. Dovoljno je da se trudim živjeti najbolje kako znam svoj poziv i poslanje. Dovoljno je truditi se u svakodnevici činiti ono što Bog od mene traži. Dovoljno je svaki dan truditi se živjeti po Njegovoj Riječi – kako najbolje mogu i umijem. A za ostalo će se Bog pobrinuti! Blago meni ako me taj Dan zateče u molitvi. Blago meni ako me taj Dan zateče u činjenju duhovnog ili tjelesnog djela milosrđa. Blago meni ako me taj Dan zatekne u slavljenju sakramenata. Tako ćemo, uzdignute glave, ustati i ići ususret svome Gospodinu – Sinu Čovječjem koji će doći u oblaku i s velikom moći i slavom. D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)