Petak trideset i četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Otk 20, 1-4. 11 – 21, 2; Ps 83, 3. 4-5ab. 5cd. 6a i 8a; Lk 21, 29-33.

Titular: Gaj – sv. Katarina Aleksandrijska, djevica i mučenica – svetkovina.

Klanjanje: Stari Gradac, Buk.


Evanđelje dana (Lk 21, 29-33)

“Kad vidite da to biva, znajte: približilo se Kraljevstvo Božje!”

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«


Razmišljanje

Smokvino stablo koje je poslužilo Isusu za primjer, pokazuje nam kako treba gledati svoj život. Iduću kroz život naučimo se prepoznavati znakove u prirodi. Po tim znakovima prepoznajemo promjene i nadolazeće vrijeme i na njega se pripremimo. U životu čovjeka slično se zbiva. Sve ima jedan dublji cilj kojemu idemo. Najčešće ne razmišljamo o smislu života i sadržaju koji ga ispunjava, a ni o cilju našega životnog puta koji se izdiže iznad prosječnosti. Pokušajmo se ipak zaustaviti bar na trenutak kako bismo ušli u „pustinju“ i pogledali sebe te uočili gdje sam i koje vrijednosti oblikuju mene, moje izbore i moje odluke. Možda je potrebno da Bog određene stvari ispravi i popravi u mome životu. Dozvali Mu da to učini. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)