Ponedjeljak prvog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Iz 4, 2-6; Ps 121, 1-2. 3-4a (4b-5. 6-7) 8-9; Mt 8, 5-11.


Evanđelje dana (Mt 8, 5-11)

“Mnogi će s istoka i zapada doći u kraljevstvo nebesko.”

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Tá i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu:, ‘Učini to’ – i učini.« Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

U današnjem Evanđelju nailazimo na plodove iskrene vjere. Važno je naglasiti da se ovdje radi o vjeri jednog rimskog satnika, dakle poganina. Ovaj poganin tražio je pomoć za svoga bolesnog slugu i vjerojatno je već kucao na mnoga vrata, no nije nalazio pomoći. Sada skuplja hrabrost i obraća se Isusu. Obraća se tako što ispovijeda svoju nedostojnost pred Isusom. Isusa hvali ovog čovjeka bez obzira na to što je poganin, hvali njegovu vjeru i još dodaje kako u Izraelu među vjernim Židovima još nije naišao na ovakvu vjeru – uistinu velike riječi! Sigurno je da je ovaj satnik puno riskirao moleći pomoć od Isuse, kada se uzme u obzir njegova služba i njegov ugled. No, na kraju mu se itekako isplatilo: Isus ozdravlja njegovog slugu. Budimo uvjereni da Isus dolazi radi nas, radi mene i radi tebe. On nas želi ozdraviti, želi nam pomoći da se izvučeno iz onoga što nas koči na putu prema Kraljevstvu Nebeskom. No potrebno je zamoliti Ga; On ne želi ništa na silu činiti, On želi da i mi povjerujemo kako On to može. Učinimo sve što možemo kako bismo izbacili sve loše iz svojih života, a prije svega povjerujmo Bogu, Njegovoj Riječi. Jer Njemu je sve moguće! S. H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)