Utorak prvog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Iz 11, 1-10; Ps 71, 7-8. 12-13. 17; Lk 10, 21-24.


Evanđelje dana (Lk 10, 21-24)

“Isus kliče u Duhu Svetom.”

U ono vrijeme: Isus uskliknu u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin – doli Otac; niti tko je Otac – doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«
Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«


Razmišljanje

Riječ malenima, koju Isus koristi u današnjem Evanđelju, u suprotnosti je s bogatima u znanju o Pismu, pismoznancima koji su izučavali vjeronauk, ali nisu imali Boga u srcu. Izučavali su knjige Starog Zavjeta i govorili o pravednosti, ali nisu uspjeli prepoznati Krista, Mesiju i Njegovo Kraljevstvo. Ovo pokazuje da samo teološko znanje nije dovoljno. Ovi ljudi su mrzili Isusa u svome srcu i doveli su do Njegove nepravedne osude i smrti. Ovi isti ljudi kasnije su progonili sv. Stjepana, prvog mučenika i druge Kristove učenike. Jednostavni ljudi koji su bili poput male djece, znali su kako se približiti Isusu, još od Njegova rođenja, a i kasnije tijekom Njegova zemaljskog života. Otvorena srca i razuma prihvaćali su Njegov nauk i darove. Isus više puta u ovom odlomku naziva Boga Ocem. Sve dobiva od Oca. Trebamo prema Bogu imati pristup kao dijete koje ima povjerenje u voljenog oca i zna da treba njegovu pomoć jer samo ne može… Dijete želi učiti, otvoreno je i vjeruje. Takav stav otklanja brige, donosi radost, sreću i mir. Ljubljeni Oče, daj nam poniznost i jednostavnost djeteta kako bismo bili otvoreni Tebi, Tvome nauku, milosti i darovima Duha. Uklanjaj iz naših srcâ sve loše osjećaje. Jaganjče Božji, podari nam mir i radost. K. K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)