Sv. Andrija Apostol

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Andrija Apostol
Blagdan

Čitanja: Rim 10, 9-18; Ps 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22.


Evanđelje dana (Mt 4, 18-22)

“Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.”

U ono vrijeme: Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.


Razmišljanje

Mnogi ljudi nisu dovoljno hrabri pozvati Krista u svoj život jer se boje pomisli – što će On od njih tražiti? Nemaju hrabrosti ići za Njim i prihvatiti Njegov nauk jer misle da će to radikalno promjeriti njihov život. Boje se da nisu na to spremni. Ono što Isus čini u životu onih koji su Ga prihvatili jest stupnjevita promjena, preobrazba i obraćenje. Poruka ovog Evanđelja je vrlo jasna. Isus poziva Petra i Andriju koji su bili ribari, ne na promjenu posla, nego na nutarnju promjenu. Čini to najjednostavnijim riječima: Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi! Nije ih učinio drugačijima, ali dao im je nešto posebno. Kad uvedemo Isusa u svoj život, On pretvara ono što mi jesmo u nešto značajno bolje. Jedino što trebamo učinit jest dozvoliti Mu da nas oblikuje. Višekratno nam se i događa da dozvolimo Bogu ući u naš život, ali želimo da nas preoblikuje onako kako mi želimo. Ne ostavljamo Bogu slobodu djelovanja. On pak zna da ono što mi činimo, ne čini nas u potpunosti sretnima. Ne bojmo se dopustiti Kristu ući u naš život i dati Mu punu slobodu kako bi nas oblikovao i „klesao” te učinio najbolje Božje djelo od nas. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)