Sv. Franjo Ksaverski, prezbiter

André Reinoso: Sv- Franjo propovijeda u Goi (Indija), 1610.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Franjo Ksaverski, prezbiter
Spomendan

Čitanja: Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 146, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 9, 35-38; 10, 1. 6-8.


Evanđelje dana (Mt 9, 35-38; 10, 1. 6-8)

“Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim.”

U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.
Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima; »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi:
Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«


Razmišljanje

Čitajući današnje Evanđelje promatramo Isusa punog emocija i nježnosti prema svima. Njegova samilost pokazuje se u pastirskoj ljubavi koju iskazuje bolesnom, izgubljenom čovjeku, čovjeku u potrazi za sigurnošću. Božjom Riječi Isus dira srca Svojih slušatelja i, dajući im upute, gradi svojevrsnu vezu s njima. Ovi Isusovi osjećaji obuhvaćaju i mene. Mislim da i danas, čitajući ovaj evanđeoski odlomak nakon dvije tisuće godina, otkrivamo Isusa kao Osobu koja prati čovjeka. Isus, šaljući Svoje učenike, želi zadovoljiti osnovne potrebe čovjeka. Želi da im ponude duhovnu hranu kako bi ih okrijepili, osnažili i, ako je potrebno, ozdravili. Današnja evanđeoska Riječ poziva nas da se otvorimo Kristovu nauku i brižnosti, ali i svjedočanstvu. Naša vremena nose puno izazova kako materijalnih, tako i duhovnih i društvenih. Isus savršeno pozna nas i naše okruženje, poziva nas, jer nas treba onakve kakvi jesmo. Krist treba vjerodostojne svjedoke koji će prihvatiti Njegov poziv. Molimo Gospodina da pronosimo Evanđelje puni ljubavi i brige za sve ranjene, trpeće, samotne, izgubljene i one koji osjećaju duhovne poteškoće. M. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)