Ponedjeljak drugog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Iz 35, 1-10; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lk 5, 17-26.

Titular: Jakšić, Sladojevci – sv. Barbara, djevica i mučenica – svetkovina.


Evanđelje dana (Lk 5, 17-26)

“Danas vidjesmo nešto neviđeno.”

Jednog je dana Isus naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi.
I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj. Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa.
Vidjevši njihovu vjeru, reče on: »Čovječe, otpušteni su ti grijesi!«
Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: »Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?«
Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: »Što mudrujete u sebi? Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!« Tada reče uzetomu: »Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!«
I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga.
A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: .»Danas vidjesmo nešto neviđeno!«


Razmišljanje

Današnje Evanđelje počinje kao pripovijest: Jednog je dana Isus naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi. Ova kratka informacija govori nam da su za Isusom išli farizeji i učitelji Zakona. Moglo bi se činiti da su ovi ljudi bili više od drugih pripremljeni za Mesijin dolazak i da Ga prepoznaju kad dođe. Znali su Pisma, proročanstva o Mesiji kao što je ovo iz današnjeg prvog čitanja: …ne bojte se! Evo Boga vašega (…) on sam hita da nas spasi! Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati k’o jelen, njemakov će jezik klicati. (Iz 35, 1-10) No, paradoksalno, upravo oni, gledajući Isusov život, čudesa koja su se događala pred njihovim očima, nisu ništa vidjeli. Nisu mogli povezati to što su čitali u prorocima s tim što vide pred sobom. Jednostavni ljudi, bolesni, siromašni, odbačeni, grješnici, povjerovali su u Njega. Ne događa li se danas slično? Jesu li teološki studij ili druga znanja jamac vjere? U današnjem Evanđelju vidimo odlučnost ljudi koji su htjeli pomoći bolesnom čovjeku. Nisu mogli ući kroz vrata pa uzetoga s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa. 20 Vidjevši njihovu vjeru reče on: »Čovječe, otpušteni su ti grijesi!« Kao i obično, srca i razum pismoznanaca i farizeja bili su zatvoreni. Oni kao i neki suvremeni pismoznanci imaju pristup tužioca, a ne otvorenih ljudi. Nisu čak ni dozvoljavali da se u njima rodi misao da Isus naviješta istinu. Znali su da samo Bog može opraštati grijehe, a nisu mogli prihvatiti da je Taj koji pred njima stoji Sin Božji. Ponekad misli koje su „zacementirane” u čovjekovoj glavi, osljepljuju ga. Nedostatak otvorenosti često lako dovodi do lažnih optužbi. Prečesto se i danas događa da etiketiramo druge na osnovi par riječi ili površnog znanja o njima. Zato nas Isus uči: Ne sudite i nećete biti suđeni. Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe! Čudo opraštanja grijeha predao je Bog u ruke svećenika. Jesmo li svjesni toga čuda koje se odvija pred našim očima? Fizičko zdravlje, iako jako važno, „odnosi se“ na samo nekoliko desetljeća ovozemaljskog života. Opraštanje grijeha otvara put Vječne sreće. U svijetu u kojem živimo i u kojem traje borba svijeta s Crkvom, kršćanskim moralom, važno je nasljedovati primjer Isusa Krista koji čini čudesa. A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: »Danas vidjesmo nešto neviđeno!« Gospodine Isuse, danas su mnogi paralizirani grijehom, nevjerom u Tvoje milosrđe, pa i u Tvoje postojanje. Vruće Te molim za milost vjere za njih, a ako treba daj mi odlučnost i mogućnost da ih Tebi dovedem, kako Tvoja presveta Krv ne bi za njih bila uzalud prolivena. Amen. A. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)