TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanja: Iz 35, 1-6a. 10; Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10; Jak 5, 7-10; Mt 11, 2-11.


Evanđelje dana (Mt 11, 2-11)

“Jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?”

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,
gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.
I blago onom tko se ne sablazni o mene.«
Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano:
‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’
Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«


Razmišljanje

Današnja nedjelja naziva se nedjelja radosti. I ono što čitamo u današnjim čitanjima unosi radost u naš život. Radosna Vijest je Isus kojeg iščekujemo. Očekivanja Ivana Krstitelja od Mesijina dolaska odnosila su se na Isusov nauk i čudesa koje je činio, ali prije svega na Njegovu blizinu prema grješnicima. Oko Isusa je vladala radost. Svi se raduju jer su oslobođeni od jarma smrti. Je li i za nas to isto razlog za radost? Događa li se da se radujemo što smo oslobođeni od grijeha i smrti? I naše iskustvo može biti takvo da doživimo Božje ozdravljenje i oslobođenje. To nas ispunjava radošću, ali s vremenom se događa da počinjemo sumnjati, bojati se i gubiti povjerenje u Boga. Prorok Izaija pokazuje na Onog koji daje nadu onima koji iščekuju dolazak Mesije-Pomazanika koji će donijeti mir. Isusovi slušatelji dobro su znali da se nada ispunjava u Bogu i da Bog ispunjava Svoja obećanja. Ivan sa sigurnošću najavljuje dolazak Mesije i ispunjenje Božjih obećanja, ali Isusova misija nadilazi njegova očekivanja. Na taj način otvara se Isusu i Njegovoj poruci o Božjem Kraljevstvu koje pobjeđuje zlu stvarnost. Gospodin uistinu dolazi. Stiže kako bi promijenio naš koncept vjere u istinu o Njemu i Njegovu poslanju. Privlači našu pažnju porukom o Božjem Kraljevstvu koje donosi Novorođenče, Božji Sin. Možemo se radovati s Ivanom što ćemo biti Mesijini svjedoci. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)