Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lk 7, 18b-23.


Evanđelje dana (Lk 7, 18b-23)

“Javite Ivanu što ste vidjeli i čuli.”

U ono vrijeme: Ivan dozva dvojicu svojih učenika i posla ih Gospodinu da ga pitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: »Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: ‘Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?’«
Upravo je u taj čas Isus ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom. Tada im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.«


Razmišljanje

Kako nam pokazuje današnje Evanđelje, a često i život, čovjek spoznaje istinu postavljajući sebi i drugima pitanja. Isto tako je u odnosu prema Bogu, ali i prema drugom čovjeku. Čak postoji i izreka: Tko pita, ne skita. Znamo da je potrebna i motivacija i hrabrost da bismo pitali, ne samo kad se izgubimo, nego i o svemu onome što se odnosi na moj život, vjeru, uvjerenja. Svrati pozornost na Ivana Krstitelja i njegov ponizni stav. Ne ustrajava u sumnjama koje mu se javljaju u srcu, nego traži istinu i šalje dvojicu svojih učenika Gospodinu i pita. Probaj se sjetiti slične situacije u kojoj si se otvoreno i iskreno obratio Isusu. Nerijetko je da se nepotrebno mučimo u svojim sumnjama, krizama vjere, a sve zbog toga što nemamo stav kao Ivan Krstitelj koji otvoreno pita Gospodina. Isus mu skreće pažnju na ono što čini. Ovo je iznimno važno jer mi ne primjećujemo što Isus čini ne samo oko nas, nego i u nama. Ako nismo svjesni, onda nismo ni zahvalni i na taj način gubimo tlo pod nogama i gubimo se u svojim sumnjama. Današnje Ivanovo pitanje i Isusov odgovor pokazuju nam kako izlaziti iz situacija vezanih uz nesigurnost i krizu naše vjere. Posveti svaki dan barem trenutak kako bi primijetio Božja djela oko sebe i u svome srcu. Počni svoju molitvu zahvalom za sve što je Bog učinio tebi i tvojima. Danas Isus i nama upućuje ove riječi: I blago onom tko se ne sablazni o mene. Blažen znači sretan već ovdje na zemlji. To je obećanje koje nam daje Isus. Zaustavi se nad njim i spusti ga u svoje srce. Z. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)