Petak trećeg tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Iz 56, 1-3a. 6-8; Ps 66, 2-3. 5. 6-7; Iv 5, 33-36.


Evanđelje dana (Iv 5, 33-36)

“Ivan je svjetiljka što gori i svijetli.”

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu. Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite. On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene — da me poslao Otac.«


Razmišljanje

Za period Adventa koje upravo proživljavamo, naviknuli smo da je to vrijeme bliže pripreme za sam Božić (devetnica). Ovo vrijeme počinje sutra, kad ulazimo u drugi dio pripremnog perioda za Božić. Upravo danas završava prvi dio Došašća koje ima puno dublje značenje negoli vremenski traje. Došašće doseže perspektivu paruzije, ponovnog Isusova dolaska na zemlju. Danas upravo o tome čitamo kada Isus tijekom ponovnog hodočašća u Jeruzalem razgovara sa Židovima. Objašnjava im Svoje riječi, poziva se na Ivana Krstitelja i na Svoja djela. Prvi je bio svijetlo kojega nisu svi prihvatili. Drugo su Isusova dijela koje mu je naredio činiti Otac, a sve za spasenje svijeta. Današnje Evanđelje pokazuje nam Isusa koji se bori za čovjeka po svaku cijenu. Kad ga čovjek odbaci, On više ništa ne može učiniti. Budni budimo jer nas na to poziva Došašće. Pripremimo se ovog Došašća za Isusov dolazak najbolje što možemo. Što mogu učiniti više nego prijašnjih Došašća? F. P.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)