ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanja: Iz 7, 10-14; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Rim 1, 1-7; Mt 1, 18-24.


Evanđelje dana (Mt 1, 18-24)

“Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.”

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.
Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.


Razmišljanje

Prema židovskim običajima tek nakon godinu dana, svečano je organiziran prelazak mladenke u kuću zaručnika i slavilo se vjenčanje. Za Josipa je čitava ova situacija bila teška. Vjerovao je u odnos s Marijom i sretnu vezu, a sada nije znao što se dogodilo. Nije Ju htio ugroziti i izložiti lošem glasu, a zatim bi išlo kamenovanje – kako je to židovski Zakon predviđalo u slučaju preljuba. Odlučuje ostaviti Mariju, a to pokazuje njegovu plemenitost i dobrodušnost. U tom trenutku Bog intervenira u snu i objašnjava Josipu da Marija nije sagriješila, nego da se radi o djelovanju Duha Svetog. Nagovara ga da iskoristi „raniju mogućnost“ i počne zajednički život s Marijom kako bi se brinuo za Nju. Kao Isusov skrbnik ispunjava dvostruku misiju. On je podrška i brine se za Mariju, ali se skrbi i za Isusa. Josip je podrijetlom iz roda Davidova. Primajući Mariju u svoju kuću i Isusa kao svog sina i formalno se događa da Isus ulazi u Davidov rod. U današnjem odlomku čuli smo dva Božja Imena: Emanuel – S nama Bog i Isus – Bog spašava. Ova dva imena izražavaju Isusovo poslanje zbog kojega je došao na svijet. Bože, hvala Ti što su Marija i Josip prihvatili Tvoj plan. Ti imaš Svoj plan ljubavi za svakog od nas. Hvala Ti što si došao na ovaj svijet i postao nama blizak. Uči nas ljubavi, blagosti, plemenitosti i poslušnosti Tvojim planovima. K. K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)