Ponedjeljak četvrtog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Suci 13, 2-7. 24-25a; Ps 70, 3-4. 5-6ab. 16-17; Lk 1, 5-25.


Evanđelje dana (Lk 1, 5-25)

“Anđeo Gabriel navješćuje rođenje Ivana Krstitelja.”

U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki svećenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta. Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim. No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već poodmakle dobi.
Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom, ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u Svetište Gospodnje i prinese kad. Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo.
A njemu se ukaza anđeo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga žrtvenika. Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade. No anđeo mu reče: »Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan. Bit će ti radost i veselje i rođenje će njegovo mnoge obradovati. Bit će doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe. Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu. Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.«
Nato Zaharija reče anđelu: »Po čemu ću ja to razaznati. Ta star sam i žena mi poodmakle dobi.« Anđeo mu odgovori: »Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku. I evo, budući da nisi povjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemit ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se ovo ne zbude.«
Narod je iščekivao Zahariju i čudio se što se toliko zadržao u Svetištu. Kad je napokon izašao, nije im mogao ništa reći pa zaključiše da je u Svetištu imao viđenje. Nastojao im se doduše izraziti znakovima, ali osta nijem.
Kad se navršiše dani njegove službe, otiđe kući. Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova žena. Krila se pet mjeseci govoreći: »Evo, to mi je učinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu među ljudima.«


Razmišljanje

Bog nagrađuje ustrajnost molitve. Onoga koga je Zaharija izmolio, Bog postavlja glasom Božjeg dolaska i Božjeg milosrđa. Zaustavimo se danas malo više na Ivanu koji nam je mnogo bliži. Ivana je Bog najavio njegovu ocu Zahariji jako iznenađenom jer mu je žena Elizabeta bila nerotkinja i u poodmakloj dobi. Ivan će imati čudesnu ulogu: raditi za Boga, pripremati ljude, biti Gospodinov preteča. Bog čudesno djeluje unutar slijeda ljudskih aktivnosti. Čak i kada ne vidimo nadu u određenoj situaciji, moramo nastaviti sa svojom svakodnevicom, s povjerenjem u Boga i u sebe. Stajati pred Bogom, znači slaviti ga, boraviti u Njegovoj prisutnosti, biti prepušten Njegovu vodstvu. Svakome od nas potreban je znak u svakodnevnom životu u mnogim upitnicima koji su pred nama stalno prisutni. Da bismo Gospodina čuli, pomaže nam sakramentalni život, molitva, šutnja, sabranost. Predajmo se Bogu u potpunosti, On zna što je za nas najbolje. M. Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)