Utorak četvrtog tjedna došašća

Oton Iveković, Navještenje Marijino (detal iz požeške Katedrale), 1899.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Iz 7, 10-14; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lk 1, 26-38.


Evanđelje dana (Lk 1, 26-38)

“Evo, začet ćeš i roditi sina.”

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

Današnje Evanđelje pokazuje nam primjer Božje vjernosti. Marija je izabrana i pozvana biti Majka Sina Božjeg. Kao ponizna Službenica Gospodnja odgovara pouzdanim srcem na Božji plan koji će se ostvarivati u Njezinu životu i u povijesti čovječanstva. Po svome Fiat – Neka mi bude!, koji je izgovorila pred Božjim poslanikom sudjeluje u djelu spasenja svijeta. Marijin odgovor na Božji poziv potpuno je slobodan. Bog ništa ne forsira i ne prisiljava. Poštuje izbor svakog čovjeka. Marija je potpuno povjerovala Bogu. Neograničeno se predala Njegovoj Riječi koja je u Njoj tijelom postala. Najvažnije u odnosu s Bogom je povjerenje. Kroza povjerenje upoznajemo kako se Bog skrbi i voli svakog čovjeka. Izbor za Boga nije jednokratan, nego ga treba činiti svaki dan. Gospodine, uči me ispunjavati Tvoju volju poput Marije. K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)