BOŽIĆ – ROĐENJE GOSPODNJE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

BOŽIĆ – ROĐENJE GOSPODNJE
Svetkovina

Čitanja: Polnoćka: Iz 9, 1-6; Ps 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13; Tit 2, 11-14; Lk 2, 1-14.
Zornica: Iz 62, 11-12; Ps 96, 1 i 6. 11-12; Tit 3, 4-7; Lk 2, 15-20.
Danja: Iz 52, 7-10; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6; Heb 1, 1-6; Iv 1, 1-18 ili kraće Iv 1, 1-5. 9-14.


Evanđelje dana (Iv 1, 1-18)

“Riječ tijelom postade i nastani se među nama.”

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.


Razmišljanje

Slavimo prelijepi blagdan Božića i kao i svake godine čitamo ovaj odlomak Evanđelja sv. Ivana, čija simbolika i sadržaj govore o Riječi, tami, svijetlu, životu.. Isus je Svijetlo i donosi na ovaj svijet svijetlo Svoje Riječi, istine i to za svijet koji je shrvan tamom, ropstvom grijeha. No, sadržaj današnjeg Evanđelja nije tako „sladak“ kao što današnji svijet predstavlja blagdan Božića. Sveti Ivan piše da je bilo i bit će ljudi koji će prihvatiti Isusa – Riječ i tada Riječ ima snagu i daje milost i mudrost, ali bit će i onih koji se okreću od Isusa i tada ostaju u tami, grijehu i nisu primili darove svjetla i milosti. Onaj koji primi Riječ i povjeruje Riječi, gledat će Njegovu slavu i sudjelovati u slavi djece Božje. Prekrasno je to da oni koji su povjerovali, sudjeluje i u Njegovoj punini, kako piše Apostol. Krist je pun milosti, svijetla, istine, mudrosti, radosti, mira… On ne samo da to sve dijeli s nama i daruje nam te darove, nego želi da sudjelujemo u punini Njegove Riječi i obećanja. No, potrebno je da Ga mi prihvatimo, ne samo jedanput, nego stalno u Riječi, Tijelu i Krvi, po Njegovoj volji i u drugom čovjeku… Ovi darovi kojima nas Isus želi obdariti nije moguće dobiti od svijeta ili svojim znanjem i sposobnostima. Ove darove dobivamo besplatno od Gospodina koji daje svakome ono što mu je potrebno za spasenje i službu na ovom svijetu, u mjestu i pozivu na koje ga poziva. Neka ovi prilijepi blagdani, puni svijetla i mira, ne budu za nas samo prilika za ljudsku radost, iako je i ona važna i potrebna; neka budu, prije svega, prilika da udomimo Isusa u svome srcu. D. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)