Sv. Stjepan Prvomučenik, đakon

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Stjepan Prvomučenik, đakon
Blagdan

Čitanja: Dj 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 30, 3cd-4. 6ab i 7b i 8a. 17 i 21ab; Mt 10, 17-22.

Obljetnica posvete crkve: Pakrac.


Evanđelje dana (Mt 10, 17-22)

“Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega!”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Čuvajte se ljudi,
jer će vas predavati vijećima
i po svojim će vas sinagogama bičevati.
Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas
poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
Kad vas predadu, ne budite zabrinuti
kako ili što ćete govoriti.
Dat će vam se u onaj čas
što ćete govoriti.
Ta ne govorite to vi,
nego Duh Oca vašega govori u vama!
Brat će brata predavati na smrt
i otac dijete.
Djeca će ustajati na roditelje
i ubijati ih.
Svi će vas zamrziti
zbog imena moga.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.


Razmišljanje

Kako je veliko i važno to Ime! Vodit će vas pred kraljeve i sudove te bičevati radi tog Imena. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Isus ne obećava Svojim učenicima lak život bez protivština. Upravo suprotno, obećava im da će ih progoniti praktično svi: kraljevi i upravitelji, ali i njihova obitelj i rodbina. To sve zbog Njegova Imena, nauka koji ne odgovara pravilima i logici ovoga svijeta. Isus skreće pažnju da će njegovi učenici voditi nutarnju borbu u kojoj neće biti sami. Dobit će pomoć Duha Svetoga. Isus poziva na hrabru ispovijest vjere i život po vjeri. Tko izdrži do kraja u toj vjeri – bit će spašen. Jesam li svjestan da je moj polazak za Isusom – izdržati do kraja unatoč svim protivnostima – moj put spasenja? B. W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)