SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA
Blagdan
Dan iseljenika

Čitanja: S ir 3, 2-6. 12-14; Ps 127, 1-2. 3. 4-5; (Kol 3, 12-21); Mt 2, 13-15. 19-23.


Evanđelje dana (Mt 2, 13-15. 19-23)

“Uzmi dijete i njegovu majku te bježi u Egipat!”

Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.
Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili.« On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.


Razmišljanje

Čitamo u današnjem Evanđelju o problemima i ugrozi Isusova života. Josip dobiva zapovijed u snu da treba bježati u Egipat i spašavati Isusa. Josipova skrb i odgovornost za Isusa i Mariju tjeraju ga na brzu reakciju. Josip čini ono što mu je u snu rekao anđeo. Ne možemo ni zamisliti koliko su napora i truda morali uložiti Marija i Josip kako bi sigurno stigli u Egipat, osigurati Djetetu mir i obranili Ga od smrtne opasnosti. Možemo uzeti primjer Svete Obitelji, kako bismo poput Josipa oca i Marije Majke branili život. I sada kao i nekoć, svaka obitelj treba prostora za Boga koji pomože i vodi kroz teškoće, krize, nesigurnosti, ali i izgradnju odnosa s Njim. Ugledajmo se u Isusa, Mariju i Josipa kako bismo prepoznali naše istinske i duboke potrebe za: ljubavlju, povjerenjem, blizinom te uzajamnom brigom i toplinom. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)