SV. MARIJA BOGORODICA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SV. MARIJA BOGORODICA
Svetkovina
Nova Godina – svjetski dan mira

Čitanja: Br 6, 22-27; Ps 66, 2-3. 5. 6 i 8; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21.


Evanđelje dana (Lk 2, 16-21)

Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. Nadjenuše mu ime Isus.”

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.


Razmišljanje

Pastiri su došli pohoditi Onoga za koga im je rečeno da je Spasitelj. I našli su, kako im je rečeno, Novorođenče kako leži u jaslama. Posvjedočili su o onome što su doživjeli: o susretu s Anđelom koji im je rekao za Isusovo rođenje i, kako kaže Evanđelje, svi su se divili onome o čemu su pastiri govorili, a zajedno s njima i Marija koja je sve ove događa-je prebirala u Svome Srcu. Marija je u kratko vrijeme doživjela puno velikih, neočekivanih događaja i sigurno puno razmišljala o njima i iščitavala u njima Božje djelovanje. Znamo da je pred Marijom još mnogo ovakvih i sličnih događaja koji neće biti nimalo jednostavni ni laki za Nju, no Marija od početka, od onog prvog „Da!” Bogu postaje i ostaje vjerna Službenica Božja. Marija sigurno ne razumije sve što se događa i postavlja puno pitanja, no to je ne ometa u vjernom služenju Bogu. Marija cijelo vrijeme zna kome je povjerovala i ostaje vjerna Svojim riječima, vjeruje da je Bog Onaj koji vodi Njezin život. Iz Marijina primjera možemo puno naučiti: puno puta ćemo se u životu susresti sa situacijama koje ne razumijemo, koje nas nadilaze, a opet imaju snažan utjecaj na naš život. Marija nas uči da ne moramo sve razumjeti, da je najvažnije da ostanemo vjerni Bogu i u svemu Ga tražimo i iščitavamo Njegovo djelovanje tj. da prebiremo o tome u svome srcu jer Bog je Onaj koji sve okreće na dobro. S. H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)