BOGOJAVLJENJE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda – Bogojavljenje
Dan svetog djetinjstva

Čitanja: Iz 60, 1-6; Ps 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12.

Klanjanje: Suhopolje.


Evanđelje dana (Mt 2, 1-12)

„Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.“

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

’A ti, Betleheme,zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pāsti narod moj – Izraela!’«

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.


Razmišljanje

Danas na svetkovinu Bogojavljenja, dok promatramo Mudrace s Istoka kako se klanjaju Isusu u jaslicama, kao članovi duhovne Obitelji Krvi Kristove prisjećamo se i sv. Gašpara del Bufala, utemeljitelja Družbe Misionara Krvi Kristove, koji se rodio na današnji dan. On sam je vrlo često boravio pred svetohraništem te promatrao Gospodina Isusa – novorođenog Kralja i Svjetlost svega svijeta. Za Mudrace (mage) s Istoka, koji su došli k Isusu prateći zvijezdu koja im je pokazivala put, nije potpuno jasno tko su oni. Grčka riječ magost može se prevesti kao: perzijski svećenici, čarobnjaci, vjerski propovjednici, šarlatani ili babilonski astrolozi. Nigdje se ne spominje da su zaista bili kraljevi. Taj naziv pridaje im kršćanska tradicija. U zadnje vrijeme saznajemo da se u mnogim religijama starih naroda Istoka pojavljuje proročanstvo da će prije rođenja jednog velikog Kralja izići velika i sjajna zvijezda za sve narode. Bilo ovome tako ili ne, cijelo Sveto Pismo govori da će Mesija biti Spasitelj cijeloga svijeta. Taj Mesija je Isus iz Nazareta — o tome govori cijelo Matejevo evanđelje i ostali Evanđelisti. Koliko sam svjestan toga Božjeg plana spasenja za cijeli svijet? Možda mi je to sve poznato i toliko puta sam to čuo da mi više i nije tako zanimljivo? Rastem li u vjeri, spoznaji i dubokoj poniznosti pred tim Otajstvom? Gospodin Isus, Kralj Svega Svijeta, čeka me u Svojim jaslicama. Čeka me u svetohraništu, u svakoj sv. Misi i u svakoj molitvi… Želi da Mu priđem iskrena srca i da Mu se s poštovanjem poklonim! D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)