DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Druga kroz godinu

Čitanja: Iz 49, 3. 5-6; Ps 39, 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10; 1 Kor 1, 1-3; Iv 1, 29-34.


Evanđelje dana (Iv 1, 29-34)

“Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!”

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«
I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«


Razmišljanje

Svečani početak evanđelja prikazao je vječnu Očevu Riječ koji je ušla u ljudsku povijest kao Isus iz Nazareta. Bilo je dakle neophodno pronaći čvorište po kojem bi se Isus konkretno mogao uključiti u povijest. Svi proroci su govorili o njemu. Posljednji, obdaren posebnom karizmom koja ga čini ‘pretečom’, zove se Ivan. On je veliki glasnogovornik današnjega evanđeoskog teksta. Krstitelja se rado stavlja u blistavi prvi plan, oslikavajući ga kao odanog svjedoka. On je čitavim svojim bićem govorio o Isusu, ukazujući na njega kao na Mesiju i priskrbljujući mu vjerodostojnost. Njegovo svjedočanstvo je usklađeno trima rečenicama snažne teologije: Isus je »jaganjac Božji koji odnosi grijeh svijeta« (r. 29); Duh je sišao na nj i ostao u trajnom liku (r. 32); Isus je Božji izabranik, to jest »Sin Božji« (r. 34). To su tri, međusobno povezane, izjave, koje otkrivaju kako je Ivan poimao Mesiju. Te tri ideje djelomično se nalaze u pjesmama o ‘Sluzi Jahvinom’, a to objašnjava izbor prvog čitanja.
Glavno Isusovo djelo se sastoji u ‘oduzimanju grijeha svijeta’. Za Ivana evanđelistu postoji samo jedan grijeh, onaj odbijanja Svjetla koja je došlo na svijet rasvijetliti svakog čovjeka (Iv 1, 9). Odbijanje Krista je veliki i jedini grijeh, čiji su pojedini prijestupi (grijesi) tek djelomično očitovanje. Isus je u stanju izvršiti to kolosalno djelo pomirenja Boga i čovjeka, jer je i sâm Bog. Tekst to kaže jasnim porukama. Prizor krštenja služi da pokaže nazočnost Duha koji silazi na Isusa i tu ostaje.