Susret trajne formacije mladih svećenika u Požegi

U Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi, 16. siječnja 2023. održan je susret trajne formacije mladih dijecezanskih i redovničkih svećenika Požeške biskupije. Nakon molitve Trećeg časa, pozdravljajući nazočne svećenike, biskup Antun Škvorčević podsjetio ih je na novu godinu koja je započela i ustvrdio kako ona može biti nova prvenstveno po novom elanu kojim će svećenici nastojati vršiti povjereno im poslanje. Spomenuo je kako svećenik kad razmišlja o tome kako je treba polaziti od svog svećeništva, a ne od emocija koje su uvjetovane prolaznim stanjima kao što je današnje zbog tmurnog i kišovitog vremena. Kazao je kako je važno na početku ove godine zapitati se kakvo je naše svećeničko stanje. Podsjetio je na oduševljenje koje je vladalo u Hrvatskoj nakon pobjede naše nogometne reprezentacije u Kataru i trećeg osvojenog mjesta. Ljudi diljem naše domovine probudili su se u dimenzijama radosti, zanosa, ponosa i zajedništva. Istaknuo je vrijednost prigoda u našem životu u kojima se događa radost, upozorivši na važnost da se naše svećeničko poslanje koje je dar Božji trajno živi u svijesti oduševljenja i radosti. Biskup je rekao kako je susretima trajne formacije mladih svećenika jedan od prvenstvenih ciljeva da oni jedni drugima pomognu vršiti svoje poslanje oduševljeno, u novom opredjeljenju za zajedničke pastoralne inicijative. Jer kad ostanu sami u svom individualizmu susreću se s iskustvom osame i nemoći, pokatkad gorčine, dok s drugim, ponajprije s Bogom a potom i subraćom žive punije, mogu više i bolje. Naglasio je kako je svećenik biće koje sve duguje Bogu, on mu je sve darovao, vrši njegovo poslanje te nema razloga da se ikad obeshrabri, jer on s njime korača životnim putem, računa s njime. Biskup je podsjetio kako u kratkom čitanju Trećeg časa prorok Jeremija uvjerava da je Bog biće trajne savezničke inicijative prema nama, da on voli biti naš Bog, a da ostaje pitanje koliko mi volimo biti njegov narod. Potaknuo je mlade svećenike da se ražare u navedenim dimenzijama vjere i svoga svećeništva, onako kao je to bila i bl. Jula Ivanišević, čiju godinu slavimo u Požeškoj biskupiji. Posvjedočio je kako se i na jučerašnjem hodočašću u Starom Petrovom Selu, rodnom mjestu i krsnoj crkvi navedene Blaženice uvjerio da ima dovoljan broj ljudi koji očituju volju punije živjeti i vjerodostojnije svjedočiti svoju vjeru, zahvaljujući Bogu koji djeluje u njihovim srcima. Rekao je kako su svećenici pozvani prepoznavati ih i biti jedno s njima u svijesti da Bog s nama računa, pomažući nam da u ovom hrvatskom trenutku učinimo ono što ima neprolazno značenje, ne dopuštajući trošenje svojih energija na negativno i bezvrijedno. Potaknuo je mlade svećenike neka uvijek budu dobrohotni i dobronamjerni ljudi koji tragaju za onim što je veliko, lijepo i uzvišeno u njihovu pozivu i poslanju te oduševljenom i ispunjenom dušom djeluju s Božjih polazišta u našem društvu. Poželio im je da se na početku ove godine dobro snađu u navedenim Božjim koordinatama i žive ih u svom osobnom životu, i u odnosu prema vjernicima.

Potom je Ivica Bošnjak, biskupski delegat za đakone i trajnu formaciju mladih svećenika, kratkim izlaganjem na temu „Svećenici – neprocjenjivi dar za Crkvu i čovječanstvo“ približio sliku svećeništva kako ga je živio i u svojim propovijedima, nagovorima i teološkim promišljanjima obrazlagao pokojni papa u miru Benedikt XVI. Progovorio je o njegovoj kristocentričnoj koncepciji svećeničkog života i službe koja se usredotočuje na slavljenje sakramenata, propovijedanje Božje riječi i vođenje zajednice. Svoja teološka promišljanja o svećeništvu Papa je temeljio na spasenjskom poslanju Isusa Krista, kazao je delegat Bošnjak, pojašnjavajući kako je cijelo Kristovo biće poslanje i odnos. Življenje svećeništva kristološki odražava se na svećenikovu osobnu duhovnost i njegov način vršenja službe. Upozoravajući na opasnost aktivizma u svećeničkom životu, Benedikt XVI. naglašava važnost molitve i kontemplacije koje, osim što svećeniku daju izvornu kršćansku radost, trebaju biti najvažnije svećenikove pastoralne aktivnosti. Da bi se moglo živjeti takvo svećeništvo potrebno je da svećenik gaji prijateljski odnos s Kristom. To prijateljstvo, popraćeno poslušnošću Kristovoj volji, jest tajna svećeničke svetosti, ustvrdio je na koncu delegat Bošnjak. Svoje izlaganje završio je projekcijom Nagovora pape Benedikta XVI. na molitvi Večernje s biskupima, svećenicima, redovnicama, redovnicima, bogoslovima i sjemeništarcima u zagrebačkoj Katedrali prigodom pastoralnog pohoda Hrvatskoj 5. i 6. lipnja 2011. godine.

U drugom dijelu susreta, svećenici su razgovarali o pitanjima povezanima s nadolazećim pastoralnim aktivnostima, napose o projektu edukacije župnih animatora idućega 28. siječnja i 4. veljače, s čime ih je upoznao biskupijski povjerenik za pastoral mladih Marijan Pavelić.

Susret trajne formacije zaključen je euharistijskim klanjanjem u požeškoj Katedrali te zajedničkim objedom u Domu pape Ivana Pavla II.