Četvrtak drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Heb 7, 25 – 8, 6; Ps 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17; Mk 3, 7-12.

Klanjanje: Podgorač.


Evanđelje dana (Mk 3, 7-12)

„Nečisti su duhovi vikali: »Ti si Sin Božji!«“

U ono vrijeme: Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona — silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.
Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: »Ti si Sin Božji!« A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju.


Razmišljanje

Pratim Isusa zajedno s mnoštvom naroda. Vidim kako se svi guraju oko Njega, žele Ga dotaći, naći se licem u Lice s Njim. Svatko smatra da ima veće pravo na Isusa od drugih. Pritom se koriste i silom kako bi se što više približili k Njemu. Međutim, Isus prepoznaje ponašanje mnoštva. On dobro zna kakav je tko i što tko nosi u srcu. Želio bi Isus svakome dati onoliko vremena koliko bi tko htio, ali On zna da mu je vrijeme ograničeno na zemlji te da mora pronaći način kako doprijeti do svakoga. Zato odlazi u lađu. Sve ovo se događa jer narod prepoznaje tko je zaista Isus. U Njemu prepoznaju Lice Očevo i Njegovu milosrdnu ljubav. Čak Ga demoni prepoznaju i tako potvrđuju tko je On. A ja? Prepoznajem li Isusa? Bilo bi dobro da se potrudim progurati se što bliže Njemu. Ne trebam uvijek čekati da On prvi krene prema meni. Gospodine, daj mi odvažnost poput Petra koji je k Tebi po moru hodao te da i ja krenem ne bojeći se dubine i valova. Ohrabri moje srce da Te traži u svim okolnostima i da ne odustane tražiti Te. K.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)