Ponedjeljak trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Heb 9, 15. 24-28; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6; Mk 3, 22-30.


Evanđelje dana (Mk 3, 22-30)

„Sotoni je kraj.“

U ono vrijeme: Pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«
A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti.«
»Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.«


Razmišljanje

Oko Isusa se okuplja veći broj ljude nego oko pismoznanaca. I, naravno, najbolja i najučinkovitija metoda ljubomornih i zavidnih ljudi da odvrate pažnju Isusovih slušatelja jest kleveta. I upravo to rade. Boje se susresti se s Isusom licem u Lice i ocrniti Ga. No Isus im daje lekciju. Najprije kaže da im, govoreći o nutarnjoj podijeljenosti kraljevstva, tijek razmišljanja i nije baš ispravan. Isus ne pripada kraljevstvu kojem sotona pripada. Ovakav način razmišljanja pismoznanaca je potpuno pogrešan. Objašnjava to u prispodobi. Po Njemu smo spašeni i po Njemu možemo iskusiti oproštenje, jer je veliko Božje milosrđe nad nama, ljubi nas Svojom beskrajnom ljubavlju. Nakon toga Isus upozorava pismoznance na najveći i najgori grijeh koji čovjek može učiniti: sagriješiti protiv Duha Svetoga. Onaj tko svojevoljno huli ili odbacuje Duha Svetoga samoga sebe gura u vječnu propast. Stoga, ako čovjek odbacuje ljubav koju mu Duh ljubavi, Duh Sveti daje, odbacuje samoga Boga. Drugim riječima, sam sebi sudi. Da bismo doživjeli oproštenje koje proizlazi iz Božje ljubavi, iz Duha Svetoga potrebno je da se i mi vježbamo u praštanju. Oprostio onima koji su nas povrijedili ili ranili. Bog nama, u svojoj beskrajnoj ljubavi neprestano oprašta. Nasljedujmo Ga ljubeći i opraštajući od srca, ne vraćajući se na uvrjede. W.CZ.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)