Sjednica Ekonomskog vijeća Požeške biskupije

U Biskupskom domu u Požegi pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića, 26. siječnja 2023. održana je sjednica Ekonomskog vijeća Požeške biskupije koja je razmatrala pitanje biskupijskog proračuna za tekuću godinu. Na sjednici su sudjelovali Dražen Akmačić, Mario Sanić, Milan Vidaković, Dragan Hrgić, ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika Ivica Žuljević te ekonom Robert Mokri. Rad je započeo molitvom Trećega časa. Biskup Antun je potom pozdravio vijećnike, ravnatelja Ustanove i ekonoma te im zahvalio što su tako poslagali svoje obveze da mogu sudjelovati na sjednici i dati svoj doprinos u oblikovanju biskupijskog proračuna kao važne sastavnice za ostvarivanje evangelizacijskog poslanja požeške mjesne Crkve.

Nakon čitanja Zapisnika prošle sjednice, biskupijski ekonom Robert Mokri podnio je izvještaj o primitcima i izdatcima u 2022. godini, koji je prihvaćen nakon utvrđene činjenice da je proračun izvršen kako je planirano. Zatim je ekonom predstavio prijedlog proračuna za 2023. koji je uz određene korekcije također prihvaćen. Otvorena je zatim rasprava o određenim činima  izvanrednog upravljanja biskupijskim vremenitim dobrima, za koje su vijećnici dali suglasnost dijecezanskom biskupu. Među pitanjima izvanrednog upravljanja je i darivanje ruševne zgrade između crkve sv. Lovre u Požegi i samostana sestara milosrdnica u njihovu vlasništvu, koje je prihvaćeno prvenstveno zbog povijesnih razloga, jer ona tvori sastavni dio kompleksa isusovačkih gradnji iz 18. stoljeća i služila je kao pjevaonica i prostor za svirače crkve sv. Lovre. Na sjednici je među ostalim raspravljeno i pitanje biskupijskih zaposlenika povodom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te usklađivanja koeficijenata izračuna njihove plaće. Biskup je na kraju zahvalio ekonomu i svim vijećnicima za suradnju u upravljanju biskupijskim vremenitim dobrima.