Proračunska sjednica Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

U Biskupskom domu u Požegi, 27. siječnja 2023. pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića održana je sjednica Upravnog vijeća Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Uz ravnatelja Ustanove Ivicu Žuljevića na sjednici su sudjelovali članovi Robert Mokri, Željko Volarić i Mario Cimbal. Nakon molitve Trećeg časa, biskup je pozdravio vijećnike, ustvrdivši kako je početkom nove građanske godine potrebno učiniti ono što traže crkveni propisi s obzirom na upravu vremenitim dobrima, dati izvještaj o izvršenju proračuna Ustanove za minulu 2022. te prihvatiti prijedlog proračuna za 2023. godinu. Napomenuo je kako postoje određene obveze s obzirom na Ugovor između Republike Hrvatske i Svete Stolice o gospodarskim pitanjima, odnosno provedbeni ugovor između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije te je potrebno razmišljati u njihovim okvirima. Na temelju kratkog čitanja iz Poslanice Rimljanima, biskup je spomenuo kako riječi sv. Pavla upućene Rimljanima: »pravednik će od vjere živjeti« potiču i nas da na području materijalnih dobara postupamo pravednošću vjere. Biskup je zahvalio ravnatelju Žuljeviću za njegov cjelogodišnji rad, napose za minule dane u kojima je odredio mjesečne nagrade svećenika s obzirom na promjenu službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj. Izrazio je zahvalnost i svim članovima Vijeća za odgovorno vršenje zadaće koja im je povjerena u skladu sa Statutom Ustanove.

Zatim je ravnatelj Ivica Žuljević pročitao Zapisnik posljednje sjednice i predstavio izvješće o primitcima i izdatcima Ustanove u 2022. godini, koji je prihvaćen. Razmotrene su potom molbe koje su župnici i voditelji određenih biskupijskih tijela uputili Ustanovi za pomoć u financiranju pojedinih projekata, uz provjeru ispunjavaju li propisane uvjete. Ravnatelj je prikazao prijedlog primitaka i izdataka za tekuću godinu, te je uz neke korekcije proračun za 2023. prihvaćen u skladu s financijskim mogućnostima Ustanove, uključujući odobrena sredstva pojedinim moliteljima pomoći.