Petak četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Heb 13, 1-8; Ps 26, 1. 3. 5. 8b-9abc; Mk 6, 14-29.


Evanđelje dana (Mk 6, 14-29)

„Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.“

U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.«
Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.


Razmišljanje

Herod se bojao Isusa jer je mislio da je to Ivan Krstitelj koji je uskrsnuo od mrtvih. Čuo je što Isus i apostoli čine. Savjest ga je proganjala. U nekim događajima vidio je „Božju kaznu“ zbog svog zlodjela. Herodijadina kći, vjerojatno se zvala Saloma, po nagovoru svoje majke zaželje Ivanovo ubojstvo. Mogla je dobiti pola kraljevstva, a ona zaželje nečiju smrt. Možda osuđujemo aktere ove priče, ali zapitajmo se: koliko često sam poželio da nekog nema? Koliko često sam želio nekomu zlo? Koliko sam se često želio nekome osvetiti? Ima li netko tko mi ne odgovara i molim li se za njega i njegovo obraćenje, njegovo dobro? D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)