Srijeda petog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Post 2, 4b-9. 15-17; Ps 103, 1-2a. 27-28. 29bc-30; Mk 7, 14-23.


Evanđelje dana (Mk 7, 14-23)

„Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.“

U ono vrijeme: Isus ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi — to ga onečišćuje.
Tko ima uši da čuje, neka čuje!«
I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu. I reče im: »Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te u zahod izlazi?« Tako on očisti sva jela.
Još dometnu: »Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.
Ta iznutra, iz srca čovječjega izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«


Razmišljanje

Isusove riječi u današnjem Evanđelju izgovorene su u kontekstu primjedbe koju Židovi imaju naspram Njega i Njegovih učenika. Predbacuju im nepoštivanje Zakona. Učitelj iz Nazareta prihvaća polemiku i p(r)okazuje njihovu pogrešnu interpretaciju Božjeg Zakona i odstupanje od njegove biti. Tu se susrećemo s napasti precjenjivanja ljudskih običaja i marginaliziranja Božje Riječi. Posljedice mogu biti katastrofalne, jer religioznost može prerasti u legalizam, a ne u duhovnost. Čini se kako Isus želi pravilno usmjeriti ove tendencije. Pomoću jednostavnog primjera pokazuje što je u našem životu temeljno, a što je funkcionalno. Biološke potrebe, poput jela, pića, sna, imaju „funkcionalnu“ ulogu. Zadaća im je da održe život zdravim. Isus s ovih bioloških potreba skida »religijsku auru<< koju im je sam čovjek dao i vraća ih na njihovo pravo mjesto. A srž religioznog života treba biti slušanje srca koje je po biblijskom shvaćanju središte naše volje i mjesto donošenja odluka. I upravo nad tim mjestom trebamo bdjeti i prosuđivati svoja djela u svjetlu Božje Riječi. Pozvani smo da preispitamo svoju religioznost i odgovorimo na pitanje je li ona već evanđeoska ili je još uvijek farizejska. L. T.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)